Vann er viktigst av alt

-og vi jobber for at du skal være trygg på ditt drikkevann!

Vi foretar analyser for områdene vann, mat, dyrefor og miljø. Vi kan også være behjelpelige med utarbeidelse av internkontrollsystem og annen rådgivning/kompetansestøtte for egnet kontroll etter regelverk og kritiske punkt i bedriften.

Alle våre analyser er underlagt vårt interne kvalitetssystem som tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO/ IEC 17025.

Vi tar prøver av drikkevannet ditt, og utfører analyser som passer deg og dine behov. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!