Robotsystem for fysikalske analyser

Det har blitt tatt i bruk et robotsystem for de fysikalske analysene av vann ved laboratoriet. Dette gjelder analyser av pH, fargetall, turbiditet og konduktivitet. Vi har foretatt en innkjøring og verifisering av disse analysene kjørt på robotsystemet fra november...