Vannforsyning og helse

Vannrapport 127 er en veiledning i drikkevannshygiene, utarbeidet av Folkehelseinstituttet i 2016. «Vannforsyning og helse» dekker de helsemessige aspektene ved vannforsyningen fra kildens tilsigsområde og helt fram til den enkelte forbruker. Tekniske...