Påvisning av koliforme bakterier i råvann.

Det er ikke alle drikkevannsprøver som egner seg å bli analysert for koliforme og e.coli etter standarden NS-EN ISO 9308-1.    Vi har derfor analysert en del råvann etter NS 4792 (koliforme) og NS 4792 (presumptive e.coli).    Fra oktober 2017 har vi gått over til å...