Fagtreff for drikkevann i Surnadal

Grip muligheten og få innblikk i den nye drikkevannsforskriften, og hva den vil bety for ditt vannverk. Unik mulighet for å møte kollegaer i samme bransje, Mattilsynet og folk fra laboratoriet. Passer for teknisk personell, enhetsledere, tilsynspersonell, rådgivere og...

Vannforsyning og helse

Vannrapport 127 er en veiledning i drikkevannshygiene, utarbeidet av Folkehelseinstituttet i 2016. «Vannforsyning og helse» dekker de helsemessige aspektene ved vannforsyningen fra kildens tilsigsområde og helt fram til den enkelte forbruker. Tekniske...

Robotsystem for fysikalske analyser

Det har blitt tatt i bruk et robotsystem for de fysikalske analysene av vann ved laboratoriet. Dette gjelder analyser av pH, fargetall, turbiditet og konduktivitet. Vi har foretatt en innkjøring og verifisering av disse analysene kjørt på robotsystemet fra november...