Grip muligheten og få innblikk i den nye drikkevannsforskriften, og hva den vil bety for ditt vannverk. Unik mulighet for å møte kollegaer i samme bransje, Mattilsynet og folk fra laboratoriet. Passer for teknisk personell, enhetsledere, tilsynspersonell, rådgivere og andre som har med drikkevann å gjøre.

Påmelding til post @trollheimslab.no eller telefon 71 65 55 70 / sms 950 81 828. TrollheimsLab forbeholder seg retten til å foreta små endringer i programmet.

Sted: Thon Hotell Vårsøg, Svartvassvegen 1, 6650 SURNADAL. Dato: 26.04.2017.
Påmeldingsfrist: 18.04.2017
Pris: 970,- pr person.

Program – Fagtreff for drikkevann – Surnadal onsdag 26.04.2017.
09.30-10.00: Registrering

10.00-10.10: Velkommen v/Hanne Waag, TrollheimsLab AS.

10:10-11.00: Ny drikkevannsforskrift v/Rolf Erling Holsdal, Mattilsynet.

  • Hva er de viktigste endringene? (A og B, antall m3 osv.).
  • Forskjellen på farekartlegging og risikovurdering.

11.00-11.10: Liten pause.

11.10-11.45: fortsettelse Ny drikkevannsforskrift v/Rolf Erling Holsdal, Mattilsynet.

  • Vurdering av behov for analyser (sikkert renseanlegg, ledningsnett, grunnvannsanlegg kontra overflatevann) De fleste trenger analyser utover minimumskrav.
  • Ansvar/kompetanse til vannverkene.

11:45-12:00:  Informasjon fra laboratoriet v/Hanne Waag (prøvetakingsflasker, prøveuttak, praktisk info om sending).

12:00-13.00: Lunsj.

13:00-13:10: Nasjonal døgnvakt. Informasjon fra Folkehelseinstituttet.

13:10-13:55: Beredskapsplan og eksempel fra Halsabygda vannverk v/ Nils T. Halse.

13:55-14:05: Pause.

14:05-14:50: ROS-analyse, Malmsjøen vannverk og prøvetakingsplan v/ Jan Erik Pedersen og Gunn Heidi Jentoft fra Skaun kommune.

14:50-15:00: Spørsmål og oppsummering.