En ny drikkevannsforskrift trådte i kraft 1. januar 2017. Hele den reviderte forskriften kan du lese her. Frem til nå har vi jobbet med å validere og få akkreditert de nye metodene som forskriften krever av oss. TrollheimsLab AS er nå akkreditert for ny analysemetode for Clostridium perfringens (membranfiltreringsmetode), NS-EN ISO 14189. I tillegg er vi også akkreditert for ny analysemetode for E.coli og koliforme bakterier (metode med mest sannsynlig antall), NS-EN ISO 9308-2.

Vi har til nå benyttet membranfiltreringsmetodene NS-EN 9308-1 for analyse av koliforme og e.coli i vann med lav bakgrunnsverdi for bakterietall, NS 4788 for analyse av koliforme bakterier og NS 4792 for analyse av presumptiv e.coli i enkelte råvann der NS-EN ISO 9308-1 ikke var egnet.

Fra oktober 2017 vil påvisning og telling av Escerichia coli og koliforme bakterier i drikkevann utføres etter NS-EN ISO 9308-1 eller  NS-EN ISO 9308-2.

 

 

 Avlesning av E.coli under UV-lys etter NS-EN ISO 9308-2.