Det er ikke alle drikkevannsprøver som egner seg å bli analysert for koliforme og e.coli etter standarden NS-EN ISO 9308-1.    Vi har derfor analysert en del råvann etter NS 4792 (koliforme) og NS 4792 (presumptive e.coli).   

Fra oktober 2017 har vi gått over til å analysere slike råvannsprøver etter NS-EN ISO 9308-2, og vi har erfart at det det kan påvises koliforme bakterier hyppigere og i større antall enn ved bruk av NS 4792. Dette er ikke overraskende siden definisjonen på hva som er koliforme bakterier ikke er lik ved de 2 metodene, og koliforme etter NS-EN ISO 9308-2 vil omfatte flere arter. Det er ikke ventet at det vil være økning i funn av e.coli.