Prøvetaking av vann

Instruks for prøvetaking

NB: Prøvene skal tas på sterile flasker! Prøveflasker kan hentes hos TrollheimsLab.

Uttak fra kran
– Ta av eventuell sil fra kranen, og flamber kranmunningen med lighter eller lignende.
– La vannet renne i ca 3 minutter.
– Korken innvendig, munningen og halsen på flaska må ikke berøres verken av fingre eller på annen måte.
– Fyll helt opp og skru på korken.

Uttak fra åpen kilde
Flaska senkes under vann og føres fremover. I bekk/elv settes munningen motstrøms.
– Korken innvendig, munningen og halsen på flaska må ikke berøres verken av fingre eller på annen måte.
– Fyll helt opp og skru på korken.

Prøven oppbevares kjølig før transport, og bør om mulig også transporteres kjølig.

Merk prøven med:

– eventuelt navn på vannverk
– navn og adresse
– dato og klokkeslett for prøveuttak

Sending av prøven:

– prøven må ankomme laboratoriet senest 24 timer etter prøveuttak
– leveres mandag eller tirsdag

Svarrapport:

Skriftlig svarrapport kommer vanligvis uka etter innsending av prøven. Dersom du oppgir epostadresse kan svarrapport komme 3 dager etter at prøven ankommer laboratoriet. Faktura sendes med svarbrev.

Spørsmål? Ta kontakt via mail eller telefon.