Det har blitt tatt i bruk et robotsystem for de fysikalske analysene av vann ved laboratoriet. Dette gjelder analyser av pH, fargetall, turbiditet og konduktivitet.
Vi har foretatt en innkjøring og verifisering av disse analysene kjørt på robotsystemet fra november 2015. Fra mars 2017 er Trollheimslab AS akkreditert for å kunne kjøre de fysikalske analysene på dette systemet i tillegg til våre analysemetoder som har vært i bruk i mange år.