Lokalt tjenestetilbud og lokal tilstedeværelse er svært viktig for kundene som naturlig hører med til regionen som Trollheimslab i Surnadal betjener. Samtidig er det behov for utvikling av et bredere tjenestetilbud til regionen. Eierne i Trollheimslab og Kystlab har vært enige om at i tiden fremover vil både behovet for et bredere tjenestetilbud, lokal tilstedeværelse og kundenes forventninger til laboratoriet i Surnadal, best bli ivaretatt gjennom at Kystlab overtok 100 % eierskap i Trollheimslab og integrerte Trollheimslab inn som en egen avdeling i Kystlab AS.

Kystlab har vært deleier (49 %) i Trollheimslab gjennom flere år, og ønsket samtidig å rydde opp i egen selskapsstruktur i forkant av at selskapet skal fusjonere med Sintef Molab fra 1.januar 2020. Fusjonen med Trollheimslab er nå gjennomført og Kystlab avd. Surnadal er på plass med de samme ansatte som ivaretar den gode service og kvalitet som Trollheimslab har vært kjent for gjennom en årrekke.
Den nært forestående fusjonen mellom Sintef Molab og Kystlab vil skape Norges ledende laboratorieforetak med lokal tilstedeværelse og ca. 110 ansatte. Selskapene utfyller hverandre godt. I en hverdag preget av en stadig sterkere international konkurranse fra lavkostland er dette et offensivt grep som sikrer arbeidsplasser og legger grunnlaget for videre vekst.

Her er link til hjemmesiden til Kystlab..