Vannrapport 127 er en veiledning i drikkevannshygiene, utarbeidet av Folkehelseinstituttet i 2016.

«Vannforsyning og helse» dekker de helsemessige aspektene ved vannforsyningen fra kildens tilsigsområde og helt fram til den enkelte forbruker. Tekniske elementer i vannforsyningen beskrives grunnleggende, da en god allmennforståelse for det tekniske er en forutsetning for å ivareta også de helsemessige sidene ved vannforsyningen. Viktige målgrupper er vannverkseiere og myndigheter, men innholdet skal også kunne brukes av andre.

https://www.fhi.no/publ/2016/vannrapport-127/