Kvalitetssikring

Kvalitetssikring av din næringsmiddelbedrift.

Trollheimslab AS kan være din rådgiver innen HACCP og hygiene. Vi leier også ut personale og tar ansvar for at din bedrift tilfredsstiller kravene fra Mattilsynet og dine kunder.

  • Veileding i utarbeidelse av internkontrollsystem og hjelp til interne revisjoner.
  • Utarbeidelse av statistikker.
  • Hjelp og veileding til prøveuttak og transport.
  • Vurdering av analyseresultat opp mot regelverk og egne krav