Næringsmidler

Næringsmidler

Vi utfører analyser av alle typer næringsmidler. Råvarekontroll , kontroll av ferdigvarer, holdbarhetsanalyser med mer.

 • Kimtall 30°C
 • Koliforme bakterier 37°C
 • Salmonella
 • Staphylokkus aureus
 • Bacillus cereus
 • Sulfittreduserende Clostridier
 • Clostridium perfringens
 • Listeria monocytogenes
 • E.coli
 • Muggsopp
 • Gjærsopp
 • Dersom det ønskes andre kjemiske analyser, utfører vi dette med hjelp av underleverandører.