Vannanalyser

Vi kartlegger drikkevannet ditt!

Vannets kvalitet varierer fra sted til sted gjennom årets fire sesonger. Derfor er det særdeles viktig å analysere vannkilden når vannkvaliteten er på sitt laveste nivå. Dette vil kvalitetssikre at det foretas riktig valg av vannbehandlingsutstyr. Analyseresultatet vil avdekke behovet for rensing, og hvilke tiltak som er best egnet for ditt drikkevann. Vi utfører analyser av vann av alle kvaliteter. I tillegg kan det tilbys oppsett av prøvetakingsplaner og veiledning i henhold til regelverk.

Vi har både små private og store kommunale vannverk som kunder. Kontakt oss for et uforpliktende tilbud angående ditt drikkevann!

Vannanalyser

 • Kimtall 22°C, 3 døgn
 • Kimtall 37°C, 2 døgn
 • Koliforme bakterier 37°C
 • Termotolerante koliforme bakterier
 • E. coli
 • Intestinale enterokokker
 • Clostridium perfringens
 • Presumptiv Pseudomonas Aeruginosa
 • Legionella
 • Sensorisk (lukt/smak)
 • pH, surhetsgrad
 • Fargetall
 • Konduktivitet
 • Turbiditet
 • Alkalitet
 • UV-absorbans
 • Jern
 • Kalsium
 • Kjemisk oksygenforbruk
 • Mangan
 • Fluor
 • Aluminium
 • Ammonium-nitrogen
 • Nitritt-nitrogen
 • Nitritt- og nitrat-nitrogen
 • Total fosfor
 • Oksygen innhold
 • Fritt karbondioksid

Dersom det ønskes andre kjemiske analyser, utfører vi dette med hjelp av underleverandører.

Badevann

 • Kimtall 37°C, 2 døgn
 • Koliforme bakterier 37°C
 • Termotolerante koliforme bakterier
 • E. coli
 • Intestinale enterokokker
 • Sporer fra sulfittreduserende Clostridier
 • Clostridium perfringens
 • pH, surhetsgrad
 • Fargetall
 • Konduktivitet
 • Turbiditet
 • Alkalitet
 • UV-absorbans
 • Kjemisk oksygenforbruk