Ved årsskiftet ble Kystlab AS og avdelingen i Surnadal en del av SINTEF Norlab AS.

Vi blir derfor en del av Norges største laboratorieselskap.

Se www.sintefnorlab.no for mer informasjon.